shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0790.211.191
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 augustus 2022
Begindatum:30 augustus 2022
Naam:Pépinière Paquet
Naam in het Frans, sinds 30 augustus 2022
Adres van de zetel: Rue du Cerisier 5
1435 Mont-Saint-Guibert
Sinds 30 augustus 2022
Telefoonnummer:
081566679 Sinds 1 september 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@pepiniere-paquet.beSinds 1 september 2022
Webadres:
www.pepiniere-paquet.be/ Sinds 1 september 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 30 augustus 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Paquet ,  Thomas  Sinds 30 augustus 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 september 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 22 september 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 september 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  01.301  -  Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen
Sinds 1 september 2022
Btw 2008  02.100  -  Bosbouw
Sinds 1 september 2022
Btw 2008  71.113  -  Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Sinds 1 september 2022
Btw 2008  85.510  -  Sport- en recreatieonderwijs
Sinds 1 september 2022
Btw 2008  85.591  -  Onderwijs voor sociale promotie
Sinds 1 september 2022
Btw 2008  93.199  -  Overige sportactiviteiten, n.e.g.
Sinds 1 september 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  01.191 -  Teelt van bloemen
Sinds 1 oktober 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 augustus 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug