shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0790.362.235
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 september 2022
Begindatum:2 september 2022
Naam:MARCHAL IBE
Naam in het Frans, sinds 2 september 2022
Adres van de zetel: Rue Sous-les-Prés 1A
5330 Assesse
Sinds 2 september 2022
Telefoonnummer:
+32477728658 Sinds 2 september 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
mallianus@hotmail.comSinds 2 september 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 2 september 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Marchal ,  Benoît  Sinds 2 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 september 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 15 september 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 september 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 september 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 15 september 2022
Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 15 september 2022
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 15 september 2022
Btw 2008  78.300  -  Andere vormen van arbeidsbemiddeling
Sinds 15 september 2022
Btw 2008  85.421  -  Officieel hoger onderwijs
Sinds 15 september 2022
Btw 2008  85.591  -  Onderwijs voor sociale promotie
Sinds 15 september 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 september 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug