shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0790.430.828
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 september 2022
Begindatum:5 september 2022
Naam:CAPTATIO
Naam in het Frans, sinds 5 september 2022
Adres van de zetel: Rue des Hadrènes 33
4140 Sprimont
Sinds 5 september 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 5 september 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Guissart ,  Christophe  Sinds 5 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 september 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 12 september 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 13 september 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 september 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 12 september 2022
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 12 september 2022
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 12 september 2022
Btw 2008  90.011  -  Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
Sinds 12 september 2022
Btw 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 12 september 2022
Btw 2008  90.029  -  Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
Sinds 12 september 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 september 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug