shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0790.499.718
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 september 2022
Begindatum:6 september 2022
Naam:L.A.G. CONSTRUCTION
Naam in het Frans, sinds 6 september 2022
Adres van de zetel: Zoning de la Voie Cuivrée 38   bus 2
5503 Dinant
Sinds 6 september 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 6 september 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 12 september 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 2 september 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 september 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 20 september 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 september 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 6 september 2022
Btw 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 6 september 2022
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 6 september 2022
Btw 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 6 september 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 12 september 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug