shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0790.634.033
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 september 2022
Begindatum:9 september 2022
Naam:UpStage Communication
Naam in het Frans, sinds 9 september 2022
Afkorting: UpStage Com
Naam in het Frans, sinds 9 september 2022
Commerciële Naam:UPSCOM
Naam in het Frans, sinds 9 september 2022
Adres van de zetel: Rue Matrognard 4
4000 Liège
Sinds 9 september 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 9 september 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Defays ,  Maxime  Sinds 9 september 2022
Bestuurder Minon ,  Sylvain  Sinds 9 september 2022
Bestuurder Van Gompel ,  Loïc  Sinds 9 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 september 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 9 september 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 13 september 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 september 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 9 september 2022
Btw 2008  18.130  -  Prepress- en premediadiensten
Sinds 9 september 2022
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 9 september 2022
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 9 september 2022
Btw 2008  90.032  -  Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
Sinds 9 september 2022
Btw 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 9 september 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 september 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug