shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0790.918.895
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 september 2022
Begindatum:17 september 2022
Naam:L.M.GROUP
Naam in het Nederlands, sinds 17 september 2022
Adres van de zetel: Imperiastraat 8
1930 Zaventem
Sinds 17 september 2022
Telefoonnummer:
+32471916229 Sinds 17 september 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
GEMBLOUX@AUTO-FIRST.BESinds 17 september 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 17 september 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Laporte ,  Nadège  Sinds 17 september 2022
Zaakvoerder Meunier ,  Sébastien  Sinds 17 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 september 2022
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 oktober 2022
Btw 2008  45.111  -  Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 oktober 2022
Btw 2008  45.310  -  Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 1 oktober 2022
Btw 2008  46.496  -  Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen
Sinds 1 oktober 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  96.021 -  Haarverzorging
Sinds 1 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug