shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0791.172.580
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 september 2022
Begindatum:20 september 2022
Naam:AR FIBREPRO
Naam in het Nederlands, sinds 20 september 2022
Adres van de zetel: Avenue de l'Energie 25   bus C4
4432 Ans
Sinds 20 september 2022
Telefoonnummer:
0495133990 Sinds 22 september 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
romdhane.ali@live.frSinds 22 september 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 september 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Romdhane ,  Ali  Sinds 20 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 22 september 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 september 2022
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 22 september 2022
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 22 september 2022
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 22 september 2022
Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 22 september 2022
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 22 september 2022
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 22 september 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 september 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug