shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0791.615.515
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 september 2022
Begindatum:29 september 2022
Naam:CUVEL TOITURE
Naam in het Frans, sinds 29 september 2022
Adres van de zetel: Tige d'Oneux 18
4590 Ouffet
Sinds 29 september 2022
Telefoonnummer:
+32499836875 Sinds 29 september 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
cuvel.toiture@gmail.comSinds 29 september 2022
cuvel.toiture@gmail.comSinds 29 september 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 september 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Cuvellier ,  Quentin  Sinds 29 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 oktober 2022
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 5 oktober 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 oktober 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 5 oktober 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 oktober 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2022
Btw 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 1 oktober 2022
Btw 2008  66.210  -  Risicoanalisten en schadetaxateurs
Sinds 1 oktober 2022
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 oktober 2022
Btw 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 1 oktober 2022
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 oktober 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 september 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug