shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0791.693.115
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 september 2022
Begindatum:30 september 2022
Naam:VAPECRAFT
Naam in het Frans, sinds 30 september 2022
Commerciële Naam:VAPECRAFT
Naam in het Frans, sinds 30 september 2022
Adres van de zetel: Chaussée de Namur 130A
5030 Gembloux
Sinds 28 december 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 30 september 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Jenart ,  Anaïs  Sinds 30 september 2022
Bestuurder Ondel ,  Anthony  Sinds 30 september 2022
Bestuurder Saporosi ,  Massimo  Sinds 30 september 2022
Persoon belast met dagelijks bestuur Jenart ,  Anaïs  Sinds 30 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 19 oktober 2022
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 oktober 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 3 oktober 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 19 oktober 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 19 oktober 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 oktober 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.260  -  Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
Sinds 3 oktober 2022
Btw 2008  12.000  -  Vervaardiging van tabaksproducten
Sinds 3 oktober 2022
Btw 2008  13.300  -  Textielveredeling
Sinds 3 oktober 2022
Btw 2008  47.299  -  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 3 oktober 2022
Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 3 oktober 2022
Btw 2008  74.103  -  Activiteiten van grafische designers
Sinds 3 oktober 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.260 -  Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 juni 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 oktober 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug