shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0791.942.642
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 oktober 2022
Begindatum:5 oktober 2022
Naam:Artmonid
Naam in het Frans, sinds 5 oktober 2022
Adres van de zetel: Julien Hanssenslaan 23
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Sinds 5 oktober 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
artmonid26@gmail.comSinds 5 oktober 2022
Webadres:
https://www.artmonid.com/ Sinds 5 oktober 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 5 oktober 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Bestuurder Kara Mosli ,  Karim  Sinds 5 oktober 2022
Bestuurder Kara Mosli ,  Selma  Sinds 5 oktober 2022
Bestuurder Ouassini ,  Hamida  Sinds 5 oktober 2022
Persoon belast met dagelijks bestuur Ouassini ,  Hamida  Sinds 5 oktober 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2023
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  90.011  -  Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
Sinds 5 oktober 2022
Btw 2008  90.012  -  Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles
Sinds 5 oktober 2022
Btw 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 5 oktober 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug