shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0791.956.795
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 oktober 2022
Begindatum:6 oktober 2022
Naam:WEEXA BIOLOGICALS
Naam in het Frans, sinds 6 oktober 2022
Afkorting: WEEXA
Naam in het Frans, sinds 6 oktober 2022
Adres van de zetel: Rue Strivay(PLX) 67
4122 Neupré
Sinds 6 oktober 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 6 oktober 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0754.919.227   Sinds 6 oktober 2022
Bestuurder 0787.426.402   Sinds 6 oktober 2022
Vaste vertegenwoordiger Weekers ,  Frédéric  (0754.919.227)   Sinds 6 oktober 2022
Vaste vertegenwoordiger Van Begin ,  Xavier  (0787.426.402)   Sinds 6 oktober 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 oktober 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 6 oktober 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 13 oktober 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 oktober 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  20.150  -  Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
Sinds 6 oktober 2022
Btw 2008  20.200  -  Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw
Sinds 6 oktober 2022
Btw 2008  46.214  -  Groothandel in andere akkerbouwproducten
Sinds 6 oktober 2022
Btw 2008  46.752  -  Groothandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten
Sinds 6 oktober 2022
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 6 oktober 2022
Btw 2008  72.110  -  Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied
Sinds 6 oktober 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 oktober 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug