shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0792.144.065
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 oktober 2022
Begindatum:6 oktober 2022
Naam:VANCOTIC
Naam in het Frans, sinds 6 oktober 2022
Adres van de zetel: Avenue du Petit Sart(JB) 9
5100 Namur
Sinds 6 oktober 2022
Telefoonnummer:
+32495590683 Sinds 6 oktober 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
christophe.vandamme.pro@gmail.comSinds 6 oktober 2022
m.ghigny@watillon-hames.beSinds 6 oktober 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 6 oktober 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Vandamme ,  Christophe  Sinds 6 oktober 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 oktober 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 15 oktober 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 oktober 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 oktober 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 15 oktober 2022
Btw 2008  62.030  -  Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 15 oktober 2022
Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 15 oktober 2022
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 15 oktober 2022
Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 15 oktober 2022
Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 15 oktober 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 oktober 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug