shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0792.321.932
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 oktober 2022
Begindatum:11 oktober 2022
Naam:DIVINE PROFESSIONAL
Naam in het Frans, sinds 11 oktober 2022
Adres van de zetel: Rue du Notaire Nihoul 2
4453 Juprelle
Sinds 11 oktober 2022
Telefoonnummer:
+32494043797 Sinds 11 oktober 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
divine-professional@hotmail.comSinds 11 oktober 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 11 oktober 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Kelleci ,  Ufuk  Sinds 11 oktober 2022
Bestuurder Piccinin ,  Cécile  Sinds 11 oktober 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 oktober 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 24 oktober 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 24 oktober 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 oktober 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.206  -  Wassen en poetsen van motorvoertuigen
Sinds 24 oktober 2022
Btw 2008  45.310  -  Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 24 oktober 2022
Btw 2008  45.320  -  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 24 oktober 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar11 oktober 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug