shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0792.377.558
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 oktober 2022
Begindatum:12 oktober 2022
Naam:AMNEOM
Naam in het Frans, sinds 12 oktober 2022
Adres van de zetel: Rue Saint-Léonard 10   bus B
4000 Liège
Sinds 12 oktober 2022
Telefoonnummer:
+32494948191 Sinds 12 oktober 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
ammarjnied@hotmail.comSinds 12 oktober 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 12 oktober 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Alkhalel ,  Sheren  Sinds 1 december 2023
Bestuurder Sheikh Ali ,  Maher  Sinds 12 oktober 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 oktober 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 19 november 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 12 oktober 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 19 oktober 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 oktober 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 12 oktober 2022
Btw 2008  47.191  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte < 2500 m²)
Sinds 12 oktober 2022
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 12 oktober 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  56.301 -  Cafés en bars
Sinds 19 november 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 oktober 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug