shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0792.438.926
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 oktober 2022
Begindatum:13 oktober 2022
Naam:Kylian Constructions
Naam in het Frans, sinds 13 oktober 2022
Adres van de zetel: Rue Joseph Raze 8
4130 Esneux
Sinds 13 oktober 2022
Telefoonnummer:
+32470960169 Sinds 13 oktober 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
pos.construct@gmail.comSinds 13 oktober 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 13 oktober 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid Sinnen ,  Pierre-Olivier  Sinds 13 oktober 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 oktober 2022
 
Ruwbouw
Sinds 25 oktober 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 17 januari 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 13 oktober 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 25 oktober 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 25 oktober 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 oktober 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 13 oktober 2022
Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 13 oktober 2022
Btw 2008  42.211  -  Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 13 oktober 2022
Btw 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 13 oktober 2022
Btw 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 13 oktober 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 17 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug