shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0792.475.746
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 oktober 2022
Begindatum:14 oktober 2022
Naam:RESILIS
Naam in het Frans, sinds 14 oktober 2022
Adres van de zetel: Rue du Fort d'Andoy(WD) 5
5100 Namur
Sinds 14 oktober 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 14 oktober 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0632.967.956   Sinds 14 oktober 2022
Bestuurder Herinckx ,  Edouard  Sinds 14 oktober 2022
Vaste vertegenwoordiger Lefebvre ,  Aubry  (0632.967.956)   Sinds 14 oktober 2022
Persoon belast met dagelijks bestuur 0632.967.956   Sinds 14 oktober 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 oktober 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 14 oktober 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 17 oktober 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 oktober 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 14 oktober 2022
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.500,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 oktober 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug