shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0792.530.877
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 oktober 2022
Begindatum:17 oktober 2022
Naam:WELLNOT
Naam in het Frans, sinds 17 oktober 2022
Commerciële Naam:CheckR
Naam in het Frans, sinds 17 oktober 2022
Adres van de zetel: Rue de la Jachère(BN) 42
5021 Namur
Sinds 17 oktober 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 17 oktober 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Caprasse ,  Alain  Sinds 17 oktober 2022
Bestuurder Ghigny ,  Jean-François  Sinds 17 oktober 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 oktober 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 december 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 december 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 17 oktober 2022
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 17 oktober 2022
Btw 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 17 oktober 2022
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 17 oktober 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering oktober
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 oktober 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug