shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0792.542.755
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 oktober 2022
Begindatum:17 oktober 2022
Naam:THEUNISSEN MANAGEMENT SYSTEME
Naam in het Frans, sinds 17 oktober 2022
Afkorting: T.M.S.
Naam in het Frans, sinds 17 oktober 2022
Adres van de zetel: Fagnet(Cle) 93
4480 Engis
Sinds 17 oktober 2022
Telefoonnummer:
+32473363041 Sinds 17 oktober 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
arnaud.tneunissen@gmail.comSinds 17 oktober 2022
finance@theunissenms.beSinds 17 oktober 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 17 oktober 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Theunissen ,  Arnaud  Sinds 17 oktober 2022
Bestuurder Theunissen ,  Thibaud  Sinds 17 oktober 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 oktober 2022
 
Elektrotechniek
Sinds 21 oktober 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 17 oktober 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 21 oktober 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 21 oktober 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 oktober 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  33.140  -  Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 17 oktober 2022
Btw 2008  33.200  -  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Sinds 17 oktober 2022
Btw 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 17 oktober 2022
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 17 oktober 2022
Btw 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 17 oktober 2022
Btw 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 17 oktober 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 oktober 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug