shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0792.700.727
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 oktober 2022
Begindatum:20 oktober 2022
Naam:LRDT-INVEST
Naam in het Frans, sinds 20 oktober 2022
Adres van de zetel: Avenue Albert-Ier 29
4030 Liège
Sinds 20 oktober 2022
Telefoonnummer:
+32475607990 Sinds 20 oktober 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
lrdtinvest@gmail.comSinds 20 oktober 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 oktober 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Tavolieri ,  Carmenillo  Sinds 20 oktober 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 24 oktober 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 oktober 2022
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 24 oktober 2022
Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 24 oktober 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 oktober 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug