shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0792.947.185
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 oktober 2022
Begindatum:27 oktober 2022
Naam:LLOYD TRAVAUX
Naam in het Frans, sinds 27 oktober 2022
Adres van de zetel: Bosson 10
4190 Ferrières
Sinds 27 oktober 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 oktober 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Di Girolamo ,  Lloyd  Sinds 27 oktober 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 november 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 november 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 november 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 27 oktober 2022
Btw 2008  37.000  -  Afvalwaterafvoer
Sinds 27 oktober 2022
Btw 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 27 oktober 2022
Btw 2008  47.529  -  Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
Sinds 27 oktober 2022
Btw 2008  77.320  -  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 27 oktober 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.120 -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 oktober 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug