shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0793.203.048
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 november 2022
Begindatum:2 november 2022
Naam:MAFAPARA
Naam in het Frans, sinds 2 november 2022
Adres van de zetel: Chaussée de Tirlemont 34   bus B
5030 Gembloux
Sinds 2 november 2022
Telefoonnummer:
+32495320002 Sinds 2 november 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
fabiennejoannes2@gmail.comSinds 2 november 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 2 november 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Joannès ,  Fabienne  Sinds 2 november 2022
Bestuurder Tricot ,  Marc  Sinds 2 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 november 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 9 november 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 2 november 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 november 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 november 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.740  -  Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 2 november 2022
Btw 2008  47.750  -  Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 2 november 2022
Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 2 november 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.740 -  Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 9 november 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 november 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug