shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0793.345.974
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 november 2022
Begindatum:7 november 2022
Naam:APPLAUSS
Naam in het Frans, sinds 7 november 2022
Adres van de zetel: Rue Try-d'Alaude, Bos. 9
5032 Gembloux
Sinds 7 november 2022
Telefoonnummer:
+32476234685 Sinds 7 november 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
cathy_virlee@hotmail.comSinds 7 november 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 7 november 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Virlée ,  Cathy  Sinds 7 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 november 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 5 december 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 22 november 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 november 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 december 2022
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 1 december 2022
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 december 2022
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 1 december 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  70.210 -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 5 december 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug