shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0793.386.358
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 november 2022
Begindatum:8 november 2022
Naam:BarEvent
Naam in het Frans, sinds 8 november 2022
Adres van de zetel: Place du Vingt-Août 28
4000 Liège
Sinds 8 november 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 8 november 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bosmans ,  Jérémy  Sinds 8 november 2022
Bestuurder Devillers ,  Pierre  Sinds 8 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 25 november 2022
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 november 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 8 december 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 8 november 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 25 november 2022
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 25 november 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 november 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 8 november 2022
Btw 2008  47.810  -  Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
Sinds 8 november 2022
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 8 november 2022
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 8 november 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  56.102 -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 8 december 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 november 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug