shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0793.575.311
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 november 2022
Begindatum:15 november 2022
Naam:B.B Food Services
Naam in het Frans, sinds 15 november 2022
Adres van de zetel: Rue Léon-Frédéricq 14
4020 Liège
Sinds 15 november 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 15 november 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 28 november 2022
Vrijstelling
Sinds 28 november 2022
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 17 januari 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 15 november 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 29 november 2022
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 15 november 2022
Btw 2008  10.850  -  Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
Sinds 15 november 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  10.850 -  Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
Sinds 17 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 250.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 november 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug