shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0793.624.801
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 november 2022
Begindatum:16 november 2022
Naam:AUBE IMMO
Naam in het Frans, sinds 16 november 2022
Adres van de zetel: Rue du Centre 55
4130 Esneux
Sinds 16 november 2022
Telefoonnummer:
+32486056438 Sinds 16 november 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 16 november 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Trokay ,  Marie  Sinds 16 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 november 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 9 januari 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 16 november 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 24 november 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 november 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.312  -  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 16 november 2022
Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 16 november 2022
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 16 november 2022
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 16 november 2022
Btw 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 16 november 2022
Btw 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 16 november 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  68.312 -  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 9 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug