shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0793.630.244
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 november 2022
Begindatum:16 november 2022
Naam:Wallonie Entreprendre
Naam in het Frans, sinds 9 januari 2023
Afkorting: WE
Naam in het Frans, sinds 9 januari 2023
Adres van de zetel: Avenue Maurice-Destenay 13
4000 Liège
Sinds 16 november 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 16 november 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 12 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 november 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 november 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 november 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 3.799.667.325,11 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0219.919.487 (Société Régionale d'Investissement de Wallonie)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 9 januari 2023
0227.842.904 (SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 9 januari 2023
0426.887.397 (SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 9 januari 2023
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug