shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0793.643.607
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 november 2022
Begindatum:16 november 2022
Naam:Codra Benelux
Naam in het Frans, sinds 16 november 2022
Afkorting: Codra BE
Naam in het Frans, sinds 16 november 2022
Adres van de zetel: Rue Phocas Lejeune,Isnes 8
5032 Gembloux
Sinds 16 november 2022
Telefoonnummer:
+33160923434 Sinds 16 november 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 16 november 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0793.621.138   Sinds 16 november 2022
Vaste vertegenwoordiger Oddoux ,  Eric  (0793.621.138)   Sinds 16 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 november 2022
 
Elektrotechniek
Sinds 25 november 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 december 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 16 november 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 25 november 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 25 november 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 november 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 16 november 2022
Btw 2008  46.510  -  Groothandel in computers, randapparatuur en software
Sinds 16 november 2022
Btw 2008  46.520  -  Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
Sinds 16 november 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  62.010 -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 december 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 november 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug