shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0793.750.208
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 november 2022
Begindatum:18 november 2022
Naam:ScalXBI
Naam in het Frans, sinds 18 november 2022
Adres van de zetel: Rue des Pâquerettes, Lonzée 11A
5030 Gembloux
Sinds 18 november 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 18 november 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Nguyen ,  Van  Sinds 18 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 november 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 18 november 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 24 november 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 november 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 18 november 2022
Btw 2008  62.030  -  Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 18 november 2022
Btw 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 18 november 2022
Btw 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 18 november 2022
Btw 2008  74.103  -  Activiteiten van grafische designers
Sinds 18 november 2022
Btw 2008  74.201  -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 18 november 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 november 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug