shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0793.979.345
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 november 2022
Begindatum:25 november 2022
Naam:HCS+
Naam in het Frans, sinds 25 november 2022
Adres van de zetel: Rue Sudrain 33
4690 Bassenge
Sinds 25 november 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 25 november 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Hans ,  Frédéric  Sinds 25 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 december 2022
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 8 december 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 december 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 8 december 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 december 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 25 november 2022
Btw 2008  37.000  -  Afvalwaterafvoer
Sinds 25 november 2022
Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 25 november 2022
Btw 2008  42.211  -  Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 25 november 2022
Btw 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 25 november 2022
Btw 2008  42.219  -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 25 november 2022
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 25 november 2022
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 25 november 2022
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 25 november 2022
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 25 november 2022
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 25 november 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 november 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug