shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0794.122.865
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 november 2022
Begindatum:28 november 2022
Naam:Pare-Brise Impact
Naam in het Frans, sinds 28 november 2022
Adres van de zetel: Rue des Grands Champs 151
4420 Saint-Nicolas
Sinds 28 november 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 28 november 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Schmidt ,  Cédric  Sinds 28 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 oktober 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 januari 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.209  -  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
Sinds 28 november 2022
Btw 2008  45.320  -  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 28 november 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  45.203 -  Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
Sinds 2 oktober 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 november 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug