shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0794.215.511
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 november 2022
Begindatum:29 november 2022
Naam:Amplitude's Phoenix
Naam in het Frans, sinds 29 november 2022
Afkorting: Amplitude's Phoenix
Naam in het Frans, sinds 29 november 2022
Adres van de zetel: Rue du Rossignol 21
4431 Ans
Sinds 29 november 2022
Telefoonnummer:
+32470823635 Sinds 29 november 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
amplitudes.phoenix@gmail.comSinds 29 november 2022
amplitudes.phoenix@gmail.comSinds 29 november 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 29 november 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Zinzen ,  Benoît  Sinds 29 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 december 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 29 december 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 december 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  85.601  -  Activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding (C.L.B.)
Sinds 29 november 2022
Btw 2008  47.740  -  Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 29 november 2022
Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 29 november 2022
Btw 2008  77.295  -  Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel
Sinds 29 november 2022
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 29 november 2022
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 29 november 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug