shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0794.303.702
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 december 2022
Begindatum:1 december 2022
Naam:GG Consulting Groupe et Services
Naam in het Frans, sinds 1 december 2022
Adres van de zetel: Rue du Rouwa 11
4041 Herstal
Sinds 1 december 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
gedenfouepi10@gmail.comSinds 1 december 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 1 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Fouepi Tsomene ,  Gedeon  Sinds 1 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 3 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 januari 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 december 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 3 januari 2023
Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 3 januari 2023
Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 3 januari 2023
Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 3 januari 2023
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 3 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 december 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug