shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0794.324.882
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 december 2022
Begindatum:2 december 2022
Naam:Les Campagnes de Wimbosteck
Naam in het Frans, sinds 2 december 2022
Afkorting: LCDW
Naam in het Frans, sinds 2 december 2022
Adres van de zetel: Rue Bertrand Elie(B.V.) 49   bus B
5170 Profondeville
Sinds 2 december 2022
Telefoonnummer:
+32479587575 Sinds 2 december 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
jeburconsulting@gmail.comSinds 2 december 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 2 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0750.531.956   Sinds 2 december 2022
Bestuurder 0838.667.740   Sinds 2 december 2022
Vaste vertegenwoordiger Burlet ,  Jean-Christophe  (0750.531.956)   Sinds 2 december 2022
Vaste vertegenwoordiger Nonet ,  Emmanuel  (0838.667.740)   Sinds 2 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 januari 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug