shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0794.400.504
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 december 2022
Begindatum:5 december 2022
Naam:ESSITY PLD BELGIUM
Naam in het Frans, sinds 5 december 2022
Commerciële Naam:ESSITY PLD BELGIUM
Naam in het Frans, sinds 5 december 2022
Adres van de zetel: Rue de la Papeterie 2
4801 Verviers
Sinds 5 december 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
Natacha.BREAU@essity.comSinds 1 april 2023
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 5 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Breau ,  Natacha  Sinds 5 december 2022
Bestuurder Dechamps ,  Jacky  Sinds 5 december 2022
Bestuurder Weiss ,  Valère  Sinds 5 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 april 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  17.120  -  Vervaardiging van papier en karton
Sinds 1 april 2023
Btw 2008  17.220  -  Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren
Sinds 1 april 2023
Btw 2008  20.420  -  Vervaardiging van parfums en toiletartikelen
Sinds 1 april 2023
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 12.394.676,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 december 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug