shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0794.498.789
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 december 2022
Begindatum:7 december 2022
Naam:GAUTHY, JACQUES & ROLANS - Société Notariale
Naam in het Frans, sinds 7 december 2022
Afkorting: "Neonotaires" ou "Neonot"
Naam in het Frans, sinds 9 juni 2023
Adres van de zetel: Rue Hoyoux 87
4040 Herstal
Sinds 7 december 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 7 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 12 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 17 januari 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 17 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 17 januari 2023
 
 

Toelatingen

Erkend door de Nationale Kamer van Notarissen (NKN)
Sinds 17 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.102  -  Activiteiten van notarissen
Sinds 17 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 december 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug