shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0794.664.481
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 december 2022
Begindatum:12 december 2022
Naam:GARAGE B.P. LEUZE
Naam in het Frans, sinds 12 december 2022
Adres van de zetel: Chaussée de Namur,Leuze 160
5310 Eghezée
Sinds 12 december 2022
Telefoonnummer:
0495409565 Sinds 12 december 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
pire-benjamin@hotmail.comSinds 12 december 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 12 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Pire ,  Benjamin  Sinds 12 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 december 2022
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 16 december 2022
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 16 december 2022
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 16 december 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 16 december 2022
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 16 december 2022
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 16 december 2022
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 16 december 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 december 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2023
Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2023
Btw 2008  45.203  -  Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
Sinds 1 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering januari
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 december 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug