shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0794.718.228
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 december 2022
Begindatum:13 december 2022
Naam:LMRC
Naam in het Frans, sinds 13 december 2022
Adres van de zetel: Rue du Pourrain 13
5330 Assesse
Sinds 13 december 2022
Telefoonnummer:
+32478370188 Sinds 13 december 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
laurent.marthus@hotmail.comSinds 13 december 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 13 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Marthus ,  Laurent  Sinds 13 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 19 januari 2023
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 januari 2023
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 19 januari 2023
 
Elektrotechniek
Sinds 19 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 19 januari 2023
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 19 januari 2023
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 19 januari 2023
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 19 januari 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 13 december 2022
Btw 2008  33.130  -  Reparatie van elektronische en optische apparatuur
Sinds 13 december 2022
Btw 2008  33.200  -  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Sinds 13 december 2022
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 13 december 2022
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 13 december 2022
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 13 december 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 december 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug