shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0794.806.815
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 december 2022
Begindatum:15 december 2022
Naam:GEOBEL COMPANY
Naam in het Frans, sinds 15 december 2022
Adres van de zetel: Rue Louis-Fraigneux 25
4000 Liège
Sinds 15 december 2022
Telefoonnummer:
+32487300509 Sinds 15 december 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
geobelcompany@gmail.comSinds 15 december 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 15 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Phurtskhvanidze ,  Levani  Sinds 15 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 maart 2024
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 februari 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 februari 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 maart 2024
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  74.300  -  Vertalers en tolken
Sinds 15 december 2022
Btw 2008  42.211  -  Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 12 maart 2024
Btw 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 12 maart 2024
Btw 2008  42.219  -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 12 maart 2024
Btw 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 13 maart 2024
Btw 2008  85.531  -  Autorijscholen
Sinds 15 december 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  74.300 -  Vertalers en tolken
Sinds 2 februari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 december 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug