shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0794.837.794
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 december 2022
Begindatum:15 december 2022
Naam:DADS
Naam in het Frans, sinds 15 december 2022
Adres van de zetel: Place du Marché 15
4000 Liège
Sinds 15 december 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 15 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Kaya ,  Cesur  Sinds 21 december 2022
Bestuurder Wiggers ,  Michaël  Sinds 15 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 12 januari 2023
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 15 december 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 januari 2023
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 12 januari 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 15 december 2022
Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 15 december 2022
Btw 2008  66.120  -  Effecten- en goederenhandel
Sinds 15 december 2022
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 15 december 2022
Btw 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 15 december 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  56.101 -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 februari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 december 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug