shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0794.871.349
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 december 2022
Begindatum:16 december 2022
Naam:Entreprise JPM & Associés
Naam in het Frans, sinds 16 december 2022
Adres van de zetel: Rue Loneux 36
4470 Saint-Georges-sur-Meuse
Sinds 16 december 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 16 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Mathy ,  Jean-Philippe  Sinds 16 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 december 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 16 december 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 21 december 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 december 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 16 december 2022
Btw 2008  02.400  -  Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
Sinds 16 december 2022
Btw 2008  14.130  -  Vervaardiging van andere bovenkleding
Sinds 16 december 2022
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 16 december 2022
Btw 2008  77.320  -  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 16 december 2022
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 16 december 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 december 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug