shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0794.910.743
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 december 2022
Begindatum:16 december 2022
Naam:LOC 8
Naam in het Frans, sinds 16 december 2022
Adres van de zetel: Rue de Soye, Franière 16
5150 Floreffe
Sinds 16 december 2022
Telefoonnummer:
+32475802444 Sinds 16 december 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
isabelle@loc8.beSinds 16 december 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 16 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Jacqmin ,  Isabelle  Sinds 16 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 december 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 16 december 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 22 december 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 december 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  59.120  -  Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie
Sinds 16 december 2022
Btw 2008  74.201  -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 16 december 2022
Btw 2008  85.520  -  Cultureel onderwijs
Sinds 16 december 2022
Btw 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 16 december 2022
Btw 2008  90.031  -  Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
Sinds 16 december 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 december 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug