shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0794.952.612
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 december 2022
Begindatum:19 december 2022
Naam:MobEatalia
Naam in het Frans, sinds 19 december 2022
Adres van de zetel: Rue Haie Nicolas 14
5030 Gembloux
Sinds 19 december 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Vander Auwera ,  Julian  Sinds 19 december 2022
Bestuurder Vanderveken ,  Nathalie  Sinds 19 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 4 januari 2023
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 4 januari 2023
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 4 januari 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.890  -  Markt- en straathandel in andere artikelen
Sinds 1 januari 2023
Btw 2008  47.810  -  Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
Sinds 1 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 december 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug