shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0795.083.264
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 december 2022
Begindatum:20 december 2022
Naam:AM Services & Solutions
Naam in het Frans, sinds 20 december 2022
Adres van de zetel: Rue Jean Pauly 46
4432 Ans
Sinds 20 december 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Muslija ,  Astrit  Sinds 20 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 december 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 juni 2024
Onderworpen aan btw
Sinds 27 december 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 26 december 2022
Aanbieder van postdiensten (Kennisgeving BIPT)
Sinds 1 mei 2024
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 december 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  49.320  -  Exploitatie van taxi's
Sinds 27 december 2022
Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 22 februari 2024
Btw 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 27 december 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  53.200 -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 3 juni 2024
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 december 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug