shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0795.126.420
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 december 2022
Begindatum:20 december 2022
Naam:CORNELIS CHAUFFAGE
Naam in het Frans, sinds 20 december 2022
Adres van de zetel: Rue Jaumain 21
5330 Assesse
Sinds 20 december 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Cornélis ,  Kévin  Sinds 20 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2023
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 1 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 januari 2023
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 28 december 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 december 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2023
Btw 2008  33.110  -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 1 januari 2023
Btw 2008  42.219  -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 1 januari 2023
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 januari 2023
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 december 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug