shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0795.136.516
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 december 2022
Begindatum:20 december 2022
Naam:FUN LOCATION
Naam in het Frans, sinds 20 december 2022
Adres van de zetel: Rue Ernest Gilon 46
4800 Verviers
Sinds 20 december 2022
Telefoonnummer:
+32485507283 Sinds 20 december 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@funlocation.beSinds 20 december 2022
Webadres:
www.funlocation.be Sinds 20 december 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Erhardt ,  Thierry  Sinds 20 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 januari 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  77.399  -  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
Sinds 1 januari 2023
Btw 2008  74.201  -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 1 januari 2023
Btw 2008  77.292  -  Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur
Sinds 1 januari 2023
Btw 2008  77.392  -  Verhuur en lease van tenten
Sinds 1 januari 2023
Btw 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 1 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 december 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug