shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0795.194.122
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 december 2022
Begindatum:21 december 2022
Naam:IMMO1000
Naam in het Frans, sinds 21 december 2022
Adres van de zetel: Route de Marche, Rendeux-Haut 1   bus G
6987 Rendeux
Sinds 16 augustus 2023
Telefoonnummer:
+32455127032 Sinds 21 december 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
katjatornabene@gmail.comSinds 21 december 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 21 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0794.982.702   Sinds 21 december 2022
Bestuurder Tornabene ,  Emmanuel  Sinds 21 december 2022
Bestuurder Tornabene ,  Katja  Sinds 21 december 2022
Vaste vertegenwoordiger Tornabene ,  Katja  (0794.982.702)   Sinds 21 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 januari 2023
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 1 januari 2023
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 januari 2023
Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 1 januari 2023
Btw 2008  68.204  -  Verhuur en exploitatie van terreinen
Sinds 1 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 december 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug