shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0795.236.484
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 december 2022
Begindatum:22 december 2022
Naam:NELIAMAX
Naam in het Frans, sinds 22 december 2022
Adres van de zetel: Parc Ind. des Hauts Sarts, 1e av 25
4040 Herstal
Sinds 22 december 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 22 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0436.813.071   Sinds 22 december 2022
Bestuurder Noël ,  Johan  Sinds 22 december 2022
Bestuurder Noël ,  Kevin  Sinds 22 december 2022
Vaste vertegenwoordiger Noël ,  Yanic  (0436.813.071)   Sinds 22 december 2022
Persoon belast met dagelijks bestuur Noël ,  Yanic  Sinds 22 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 december 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 22 december 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 22 december 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 december 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.130  -  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 22 december 2022
Btw 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 22 december 2022
Btw 2008  46.731  -  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 november 2023
Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 22 december 2022
Btw 2008  77.400  -  Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
Sinds 22 december 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.731 -  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.500,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 december 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug