shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0795.246.976
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 december 2022
Begindatum:22 december 2022
Naam:AD CONSTRUCT & CIE
Naam in het Frans, sinds 22 december 2022
Adres van de zetel: Avenue Reine Elisabeth(BZ) 196B
5000 Namur
Sinds 22 december 2022
Telefoonnummer:
+32478600203 Sinds 22 december 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
nour@connexionimmobiliere.beSinds 22 december 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 22 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Fobelets ,  David  Sinds 22 december 2022
Bestuurder Yuksek ,  Aynur  Sinds 22 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 januari 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 1 januari 2023
Btw 2008  81.100  -  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 1 januari 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  71.111 -  Bouwarchitecten
Sinds 1 maart 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 december 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug