shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0795.341.008
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 december 2022
Begindatum:23 december 2022
Naam:MEC
Naam in het Frans, sinds 23 december 2022
Adres van de zetel: Arbrefontaine, Herdavoye 5   bus B
4990 Lierneux
Sinds 23 december 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 23 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Cuvelier ,  Sébastien  Sinds 23 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 23 december 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 januari 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  38.110  -  Inzameling van ongevaarlijk afval
Sinds 23 december 2022
Btw 2008  38.211  -  Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering
Sinds 23 december 2022
Btw 2008  38.323  -  Terugwinning van inerte afvalstoffen
Sinds 23 december 2022
Btw 2008  46.772  -  Groothandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen
Sinds 23 december 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 december 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug