shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0795.348.431
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 december 2022
Begindatum:23 december 2022
Naam:GDV Tech
Naam in het Frans, sinds 23 december 2022
Adres van de zetel: Chemin de la Bruyère(Sart) 27
4845 Jalhay
Sinds 23 december 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 23 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Frankar ,  Grégory  Sinds 23 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 januari 2023
 
Elektrotechniek
Sinds 5 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 23 december 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 januari 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 5 januari 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 23 december 2022
Btw 2008  33.200  -  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Sinds 23 december 2022
Btw 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 23 december 2022
Btw 2008  47.540  -  Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
Sinds 23 december 2022
Btw 2008  47.990  -  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 23 december 2022
Btw 2008  77.399  -  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
Sinds 23 december 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 mei 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 december 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug